มันเทศทอดกรอบ

pumpkin-chips-2

มันเทศทอดกรอบ (Fried Sweet Potato)  M.I.W. Food

รายละเอียดสินค้า

มันเทศทอดกรอบ มีทั้งแบบแผ่นและแบบแท่ง โดยการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ

กรรมวิธีการผลิต

ทอดด้วยน้ำมันปาล์ม

ลักษณะ

  • สี: เหลืองนวล
  • รสชาติ:หวาน หอม

pumpkin-chips-pk-1