ทุเรียนสวนนัดดาภา

ทุเรียนสวนนัดดาภา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ลำไยสวนนัดดาภา มีทั้งหมด 13 ไร่ สายพันธุ์ที่ปลูก ทุเรียนหมองทองจันทบุรี ทุเรียนหมอนทองก้านยาว ทุเรียนมูซังคิง เริ่มปลูกวันที่ 26 ตุลาคม 2562


ติดตามได้ที่ Youtube : www.youtube.com/@miwfoodchanel5138
ติดตามได้ที่ Tiktok : https://www.tiktok.com/@nuddaphafarm