“พับ ม้วน ทิ้ง” 3 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ปลอดภัย

หน้ากากอนามัย กลายมาเป็นของหายากและเป็นที่ต้องการอย่างมากในยามที่ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จนต้องมีการป้องกันตนเองจากการส่งผ่านเชื้อโรคด้วยการพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้เสมือนอวัยวะที่ 33 เลยก็ว่าได้

ปัญหาที่ตามมาอีกมุมมองหนึ่งก็คือ “ปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัย” ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือการหลีกเลี่ยงที่จะไปสัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อโรคตามไปด้วย โดยที่เราสามารถจัดการกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วง่าย ๆ ได้ตามที่ กรมข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ไว้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ คือ

“พับ” โดยการใช้มือจับห่วงของหน้ากากอนามัยที่เกี่ยวหูทั้งสองข้างพับเข้าหากัน

“ม้วน” ให้หน้ากากทั้งสองข้างหันเข้าหากันด้วยนิ้ว โดยมีข้อควรระวังว่าต้องพลิกส่วนด้านในของหน้ากากที่สัมผัสกับใบหน้าของเราออกด้านนอก

“ทิ้ง” โดยต้องรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงทิ้งแยก เพื่อลดการติดเชื้อกับขยะอื่น

เมื่อปฏิบัติตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ต้องอย่าลืมเขียนบนถุงทิ้งแยกให้ชัดเจนด้วยคำว่า “ติดเชื้อ” ก่อนที่จะล้างมือให้สะอาด เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า ขยะถุงนี้เป็นขยะติดเชื้อที่จะต้องระมัดระวังในการทำลายเป็นพิเศษ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถกำจัดขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่ไม่ได้มีการแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงเป็นการร่วมมือกันในการทำลายโอกาสทางการค้าจากผู้ไม่หวังดีที่ได้ฉกฉวยโอกาสวิกฤตินี้นำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปขายต่อให้กับผู้ซื้อคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปได้

ที่มา :

  • กรมข่าวประชาสัมพันธ์
  • https://www.wikihow.com/Put-on-a-Medical-Mask