รายชื่อ 15 ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การนำผลไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ตกทอดกันมาตั้งโบราณ จะต้องเลือก และคัดสรรผลไม้ในการไหว้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกจากชื่อ และความหมายของผลไม้นั้น ๆ โดยเลือกผลไม้ที่ชื่อเป็นมงคล และมีความหมายดี แต่ในบทความนี้ เราจะพาไปดู ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าจะมีผลไม้อะไรบ้าง แล้วความหมายของผลไม้แต่ละชนิด ตามความเชื่อ จะมีความหมายว่าอย่างไร ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ !

รายชื่อ ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ละมุด

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิด ๆ ซ่อน ๆ

มังคุด

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น

พุทรา

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรก ๆ ช่วงหลัง ๆ ซาซา

มะเฟือง

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

มะไฟ

มีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่ง ๆ รีบ ๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

น้อยหน่า

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักมีปัญหา อุปสรรค เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอ ๆ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

น้อยโหน่ง

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบูรณ์พียงน้อยนิด มีอุปสรรคปัญหา ไม่สมบูรณ์แบบ

มะตูม

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้ไกล

มะขวิด

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหา วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ

ลูกจาก

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

ลูกพลับ

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

ลูกท้อ

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

Peaches closeup background

ระกำ

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

กระท้อน

มีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดี ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

ลางสาด

มีความเชื่อเชื่อกันว่า เป็นผลไม้ที่มียาง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย

เมื่อทราบแล้วว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเวลาซื้อผลไม้ก็อย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยนะคะ ว่าผลไม้ที่คุณซื้อมามีรายชื่ออยู่ในผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของคนที่ซื้อผลไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ข่าวเพิ่มเติม: แนะนำ 10 ผลไม้ไฟเบอร์สูง แคลอรี่ต่ำ หากินง่าย